ชนะเลิศอันดับ 1 Prince and Princess Krabi 2023

ชนะเลิศอันดับ 1 Prince and Princess Krabi 2023

ดช.ซอฟีรีล กิ้มเท่ง นักเรียนชั้น ม.3/3 เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 Prince and Princess Krabi 2023 จะเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าประกวด Prince and Princess Thailand 2023 ในปลายเดือนมิถุนายน
ดช.ซอฟีรีล กิ้มเท่ง นักเรียนชั้น ม.3/3 เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศอันดับ1 Prince and Princess Krabi 2023 จะเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าประกวด Prince and Princess Thailand 2023 ในปลายเดือนมิถุนายน

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ