ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา, นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และ นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯเนื่องจากการเปิดเรียนในรูปแบบ Hybrid (On-site + Online) โดยมีท่านผู้จัดการ อ.เพชรรัตน์ อุษณพงศ์ , ผู้อำนวยการ อ.กรรณิการ์ ลั่นเต้ง รวมทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและดำเนินกิจกรรมการเรียนสอนปกติ โดยยึดตามมาตราการ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ