นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตร “บัณฑิตน้อย”

นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตร “บัณฑิตน้อย”

เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดให้มีการนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 หรือ บัณฑิตน้อย  โดยมีประธานในพิธี คือ ท่านผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อ.ศรีนวล  นุ้ยหงษ์  เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและให้โอวาทกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ