บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลบุคลากรและนักเรียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลบุคลากรและนักเรียน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลบุคลากรและนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid 19) กับทางโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ