รางวัลชมเชย จากการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(จังหวัด)

รางวัลชมเชย จากการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(จังหวัด)

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรัศนี ชาตะเมธี ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลระดับ ชมเชย จาก ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน  รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6  รูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(จังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 29  กันยายน 2564  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ