รีทรีตบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

รีทรีตบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้จัดให้มีการรีทรีตให้กับบุคลากรโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา หัวข้อ "เป้าหมายในการขอการอวยพร" สดุดี บทที่ 7 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563 ที่ผ่านมา   โดยมีวิทยากร  คือ อาจารย์พรสรวง จิตต์แจ้ง ศิษยาภิบาลคริสตจักรตรัง งานนี้จัดขึ้น  ณ ห้องโสตฯ ชั้น 3 อาคาร อ.ย.ต. 100 ปี

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ