โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรงและโควต้าได้  ประจำปีการศึกษา 2563   เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  ที่ผ่านมา

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ