โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาดำเนินการตรวจ ATK ของครู และบุคลากร ครบ 100%

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาดำเนินการตรวจ ATK ของครู และบุคลากร ครบ 100%

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site โดยจัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยตนเอง ด้วย ATK นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ทำการตรวจคัดกรอง 100% ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณใต้อาคารเรียน ศจ.สุข พงศ์น้อย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

ค้นหาข่าวสารใหม่ ๆ ของโรงเรียน

ข่าวสารอื่น ๆ