ข่าวสารจากโรงเรียน

NEWS "ข่าวใหม่ล่าสุด"

ข่าวสารโรงเรียน

นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตร “บัณฑิตน้อย”

ข่าวสารโรงเรียน

กิจกรรมน้องส่งพี่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวสารโรงเรียน

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต (เกษียณอายุงาน) ท่าน ผอ.ศรีนวล นุ้ยหงษ์

ข่าวสารโรงเรียน

นิเทศติดตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจากดอกผลกองทุนพัฒนามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมด

Scroll Up